Traducción de "linea de" a lengua eslovaca:


  Diccionario Español-Eslovaco

Línea - Traducción : Linea de - Traducción :
Rad

Palabras clave : Linke čiaru Linku Online čiara

Ads

  Ejemplos (Las fuentes externas, no revisados)

LINEA
RIADOK
Entonces tienes esta linea morada y la otra linea.
Takže máme túto purpurovú priamku a túto druhú priamku.
Es esta linea de color morado y esta linea de color azul?
Je táto purpurová a modrá priamka rovnobežná?
Linea de llenado
Značka naplnenia
Linea inferior
O riadok nižšie
Una linea recta, es esencialmente, en sentido geometrico, una linea sin fin,
Ďalej tu máme priamku. Z čisto geometrického hľadiska, priamka je taký útvar, ktorý nikde nekončí.
Editar Aplicar ajuste de linea
Šipka hore
Teléfono Linea directa Central
Telefón Priama linka Ústredňa
Dibujemos una linea de números aquí
Takže si tu nakreslime číselnú os.
Acceso por suscripcion en linea
Prístup online na základe paúšalu
Apartamento situado en Avenida Diagonal, a cinco minutos de la Sagrada Familia con parada de metro en Monumental (Linea 2), Sagrada Familia (Linea 5 y 2) y Verdaguer (Linea 3 y 5).
Byt sa nachádza v Diagonal Avenue, len päť minút od baziliky Sagrada Familia s stanica metra Monumental (linka 2), Sagrada Familia (linky 5 a 2) a Verdaguer (linky 3 a 5).
Déjame dibujar la linea de y 0.
Nakreslím teraz čiaru kde y je rovné 0.
Sigue trabajando en la linea de flotacion.
Mier na čiaru ponoru. Áno, pane.
Y entonces si miras este angulo aquí en la linea de superior donde la transversal intercepta la linea de superior, cual es el angulo correspondiente en donde la transversal intercepta la linea de inferior?
Takže ak sa pozriete na tento uhol na vrchnej priamke, kde priečka pretína vrchnú priamku, kde je jeho súhlasný uhol na tejto spodnej priamke?
Trataré de sacarlos de la linea de fuego.
Idem cez nich, odvediem ich pozornosť.
Y luego esta linea en nuestro
A potom táto línia v našej s t oblasti korešponduje s pohybom kružnice v 3 dimenziách, teda v našom x y z priestore.
Y yo digo, Organización en linea.
Ja vravím organizovanie na internete .
Si extiendo esa linea así, y si extiendo esta linea así, entonces el segmento AD es solo una transversal.
Takže ak takto predĺžime túto úsečku a túto úsečku predĺžime takto, potom úsečka AD je priečka.
Dejame solo dibujar una linea justo allí.
Dovoľte mi tam nakresliť čiaru.
Teléfono Linea directa ( 32)229563Centra ( 32)22991111
Telefón Priama linka ( 32)229563 63Ústredňa ( 32)22991111
Digamos que tenemos dos lineas. Esta es una linea. Dejame hacer esto en morado y la otra linea en un tipo de diferente de morado.
Povedzme, že máme dve priamky, máme dve priamky, toto je jedna priamka, nakreslím ju purpurovú, a druhú priamku dáme v inom odtieni purpurovej.
Otra forma de verlo es dibujando una linea de números
Ďalší spôsob, ako o tom môžeme rozmýšľať je, že by sme si nakreslili číselnú os.
Y es simétrico a través de la linea 'x 0'.
A je to symetricke okolo čiary ktorá prechádza cez x sa rovná 0.
Puedo hacer una linea recta numérica mojor que esa
No, dá sa spraviť aj rovnejšia.
Metro jugar en linea casino casino ubicación Everett MA.
hrať Metro on line kasíno kasíno Poloha Everett MA.
Saque la pluma precargada en linea recta del lugar de inyección.
Naplnené pero vytiahnite z miesta injekcie pod rovnakým uhlom.
Color de linea se puede cambiar el color de la línea gama.
lineColor môžete zmeniť farbu rozmedzí čiary.
Permitanme dibujarlo como una linea 'y' es igual a 0.
Nakreslím to ako čiaru. y sa rovná 0.
Debido a que la pendiente es constante atravez de toda la linea.
Pretože smernica je zhodná na celej priamke.
Para ser objeto incluso las líneas más sobrias y LINEA LINEA ORO CLÁSICO diseñadas para una mujer que no renuncia a la perfección en todas las circunstancias.
Ak chcete sa počítajú aj tie triezve línie a GOLD CLASSIC LINE LINE určené pre ženy, ktorá nevzdáva svoj dokonalosť v každej situácii.
Sin embargo, lo más profundo del alma suena linea de profundidad de Jonás!
Ale čo hĺbke duše sa Jonáš hlboké Sealine zvuk!
Croacia, el primer destino en la nueva linea de productos de Prestige Holidays
Chorvátsko prvou destináciou v novom programe Prestige Holidays
Date cuenta que no estamos yendo en linea recta hacia abajo.
Všimnite si, že teraz nejdeme len rovno dole.
Cambridge se dirige a la linea de salida... pero Oxford aun no aparece.
Cambridge idú na štart... ale stále niet ani stopy po Oxforde.
Cuan ancho es mirando la linea mas larga que le podamos trazar ?
Kde je najširší?

 

Búsquedas relacionadas: Línea Por Línea - Línea A Línea - Línea Tras Línea - Corte A Corte, Línea A Línea - Consolidada Línea Por Línea - De Línea A Línea - Resistencia Línea A Línea - En Línea Y Fuera De Línea - En La Misma Línea Línea - Combinándolos Línea Por Línea -