Traducción de "hablarte" a lengua eslovaca:


  Diccionario Español-Eslovaco

Hablarte - Traducción :

Ads

  Ejemplos (Las fuentes externas, no revisados)

Quiero hablarte.
Poď, posaďme sa tam, zlatko.
Puedo hablarte?
Môžem s tebou hovoriť.
Quiero hablarte.
Pozhovárame sa.
Puedo hablarte?
Môžeme sa porozprávať?
Necesito hablarte
Musím s tebou hovoriť.
Quiero hablarte.
Chcem s tebou hovoriť.
Tengo que hablarte...
Chcem sa s tebou rozprávať.
Quiere hablarte, Dix.
Chce s tebou hovoriť.
Tengo que hablarte.
Prepáčte, generál.
No debería hablarte nunca.
Nemela by som s tebou hovoriť vôbec.
Puedo hablarte a solas?
Môžem s vami hovoriť o samote?
De él quería hablarte.
Práve kvôli nemu som za tebou prišiel!
Papá, viene para hablarte.
Otec, prišli sme sa porozprávať.
Quería hablarte a solas.
Aby ste prišli.
Necesito hablarte. De qué?
Potrebujem sa s tebou porozprávať.
Quiero hablarte sobre esto.
Chcem si s tebou o tom pohovoriť.
Debo hablarte. Es muy importante.
Je to veľmi dôležité...
Necesito hablarte, es muy importante.
Potrebujem s vami hovoriť, je to veľmi dôležité.
Quiero hablarte de una cosa.
Chcem sa s tebou o niečo pozhovárať.
Carla, quisiera hablarte a solas.
Carla, potrebujem s vami hovoriť osamote.
Sonny, tu informante quiere hablarte.
Sonny, tvoj informátor s tebou chce hovoriť.
Bueno, yo puedo hablarte de él.
Poviem vám o ňom niečo.
Dos razones me obligan a hablarte.
K rozhovoru s tebou ma nútia dve veci.
Angela, escucha Angela, tengo que hablarte...
Angela, musíme sa porozprávať!
Bill... Una vez quise hablarte con franqueza.
Raz som sa ťa pýtala, či môžem hovoriť otvorene.
Tengo que hablarte, Alexandre. Es sobre Georges.
Musím ti niečo povedať o Georgesovi.
Zelda, antes de que subamos, debo hablarte.
Zelda, predtým než tam pôjdeme, musím sa s tebou porozprávať.
Nos gustaria hablarte... sobre nuestra nueva pelicula.
Chceli by sme sa s vami porozprávať o našom novom filme.
De eso mismo quería hablarte, quería... Ay!
Poďme sa o tom porozprávať, ty... Au!
Hay algo que debo decirte, Roy. Debo hablarte.
Je tu niečo, čo ti musím povedať.
Hay cosas sobre las que me gustaría hablarte.
Chcem hovoriť o nejakej veci.
La verdad más aterradora sobre la cual puedo hablarte.
Tú najhroznejšiu pravdu, akú ti len môžem povedať.
Esperando una oportunidad de verte, de hablarte a solas.
Čakám na šancu uvidieť ťa a porozprávať sa s tebou osamote.
Deja de hacer eso o no volveré a hablarte.
Hootchiecootchie! Prestaň s tým, Richard, alebo tí nikdy hovoriť s vami znova.
Si alguien intentara hablarte, te impacientarías? Pero, quién podrá reprimir las palabras
Jestli sa pokúsime prehovoriť k tebe slovo, neunaví ťa to? Ale kto by sa aj mohol zdržať, aby nehovoril?!

 

Búsquedas relacionadas: Tengo Que Hablarte - Hablarte De Algo - Quiero Hablarte Sobre - No Puedo Hablarte - Voy A Hablarte - Que Puedo Hablarte - No Pienso Hablarte - Hablarte Sobre - Quisiera Hablarte - Quería Hablarte Acerca De -