Traducción de "hablar por" a lengua eslovaca:


  Diccionario Español-Eslovaco

Hablar por - Traducción : Hablar - Traducción :

Ads

  Ejemplos (Las fuentes externas, no revisados)

Podemos hablar por hablar, si no tiene efecto, está permitido.
Máme právo bľabotať, ak to nemá žiadny efekt, je to povolené.
Podríamos hablar, por favor?
Saquen las armas en la remonta. Možme sa porozprávat?
Méndez terminó por hablar.
Nakoniec to z Mendeza dostali.
Pero podríamos hablar por horas.
Ale mohli by sme o tom hovoriť celé hodiny.
Por qué tenemos que hablar?
Prečo by sme mali hovoriť?
Por qué hablar de trabajo?
Prečo hovoriť o praci?
No podemos hablar por teléfono.
Nemôžeme rozprávať cez telefón.
Voy a hablar por teléfono.
Idem si zavolať.
Déjame hablar por lo menos!
Aspoň si ma vypočuj!
Por favor, quiero hablar contigo.
Prosím, chcem s tebou hovoriť.
. Cate por Dios, déjala hablar! .
Kate, pre Kristove rany, nechaj ju hovoriť!
Por último, quiero hablar del crecimiento.
Nakoniec chcem hovoriť o raste.
Por último, quiero hablar sobre regulación.
Na záver by som chcel hovoriť o regulácii.
Así que, por favor, déjenme hablar.
Preto ma nechajte hovoriť, prosím.
Puedo hablar con Kay, por favor?
Mohol by som, prosim, hovorit s Kay?
Espera, Podríamos hablar por un segundo?
Počkaj, nemôžeme si na chvíľu pohovoriť?
Déjame hablar con ella, por favor.
Dajte mi Lilu.
Por qué quiere hablar con él?
Prečo chce hovoriť akurát s ním?
Por qué prefieres morir, a hablar?
Prečo by si radšej umrel než hovoril?
Puedo hablar con Rachel, por favor?
Môžem s ňou hovoriť, prosím?
Por eso quiero hablar con usted.
Práve preto sa chcem s vami porozprávať.
Por favor,puedo hablar con usted?
Prosím, môžem s vami hovoriť?
Por eso, se podría hablar de...
Z tohto dôvodu by sa dalo hovoriť o...
Podría hablar con Ud, por favor?
Mohol by som s vami prehodiť slovo, prosím?
Jack, sé hablar por mí misma.
Jack, dokážem hovoriť aj za seba.
Puedes por favor dejar de hablar?
Môžeš prosím prestať hovoriť?
Hablar Hablar con otros para hablar de hechos efectivamente.
Hovorí hovoriť s ostatnými efektívne spomenúť fakty.
Puedo hablar de eso por largo tiempo.
Mohol by som o tom dlho hovoriť.
No puedo hablar por todo el mundo.
Nemôžem hovoriť za každého.
Señor Presidente, empezaré por hablar de Kosovo.
Vážený pán predseda, najprv budem hovoriť o Kosove.
Gracias por darme la oportunidad de hablar.
Ďakujem za možnosť prehovoriť.
Quiero hablar contigo por lo de anoche.
Chcem s tebou hovoriť o včerajšej noci.
Estas borracho y solo hablas por hablar!
Ste opitý, a iba tárate do vetra.
Pero por supuesto que podemos hablar, querida
Ale samozrejme, že rozprávame.
Yo tuve que hablar por los dos.
Všetko som musel ja vravieť.

 

Búsquedas relacionadas: Hablar Por Hablar - Es Hablar Por Hablar - Hablar Hablar Con Mis Abuelos - Hablar Hablar - Acabo De Hablar Por Teléfono Con - No Puedo Hablar Por - Por No Hablar De - Hablar Por Sí Mismo - Por Qué Hablar - Gracias Por Hablar Con -