Traducción de "gustas" a lengua eslovaca:


  Diccionario Español-Eslovaco

Palabras clave : Páčiš Páčiš Ľúbim Páčiť

Ads

  Ejemplos (Las fuentes externas, no revisados)

Me gustas! !
Mám ťa rád! !
Le gustas.
Vás má rád.
Le gustas.
Má vás rada.
Me gustas.
Ved aj hej.
Ahora nos gustas.
Už ťa môžeme mať radi.
Me gustas mucho.
Veľmi sa mi páčiš.
Pero me gustas.
Ale páči sa mi to.
Así me gustas.
Tak sa mi páčiš.
Creo que le gustas...
Zdá sa mi, že si sa mu zapáčil.
adios, Emmanuelle, me gustas.
Zbohom, Emmanuelle, páčiš sa mi.
Por eso me gustas.
To je ešte presnejšie.
Sabes que me gustas.
Veď viete, že sa mi páčite.
Le gustas. Tú crees?
Páčiš sa jej.
Le gustas más a Catarina.
Väčšiu šancu máš u Catherine.
Porque le gustas tú más?
Pretože má radšej teba?
Tú también me gustas, George.
Aj mne sa páčiš, George.
Gustas tomar café con nosotras?
Nezostanete a nedáte si s nami kávu?
Creo que no le gustas.
Nie, nemá ťa rád.
A mi tampoco me gustas.
Nie, ani ja.
A mí tampoco me gustas.
Ani mne sa nepáčiš.
así es como me gustas.
Takto sa mi páčiš.
Eres buena mujer. Me gustas.
Chcem sa oženiť, babka si ty dobrá, aj sa mi páčiš...
Tú me gustas... como eres.
Mám ťa rada presne takého, aký si.
Creo que no me gustas.
Prestávaš sa mi páčiť.
Tampoco me gustas, así que córtala.
Nemám rád teba, tak prestaň.
le gustas, pero le has decepcionado.
Mám, ale sklamala si ma.
Me gustas. Pero no te quiero.
Páčiš sa mi, ale ťa nemilujem.
A mí me gustas como eres normal.
Aj tak sa mi páči, aký si priemerný!
Eres una buena chica, me gustas mucho.
Si veľmi milé dievča. Veľmi sa mi páčiš.
Sólo que tu le gustas mucho más.
Teba mám o veľa radšej.
Y no me agrada, porque me gustas.
A bude mi to ľúto, pretože ťa mám rád.
Me gustas más como muier que como profetisa.
Páčiš sa mi radšej ako žena, než ako prorokyňa.
Sí, me gustas a pesar de ti misma.
Áno, napriek všetkému sa mi to páči.
Creo que él no sabe que realmente le gustas
Myslím, že on nevie, že sa ti naozaj páči.
Billy ha sido asesinado, y no le gustas nada.
Bill je mŕtvy, a teba nemá rád.

 

Búsquedas relacionadas: Me Gustas Mucho - No Me Gustas - Realmente Me Gustas - Tú También Me Gustas - Me Gustas Tú - Le Gustas Mucho - Tú Le Gustas - Creo Que Me Gustas - Todavía Me Gustas - Porque Me Gustas Mucho -