Traducción de "formación" a lengua eslovaca:


  Diccionario Español-Eslovaco

Formación - Traducción :
Rad

Formación - Traducción : Formación - Traducción :

Ads

  Ejemplos (Las fuentes externas, no revisados)

La formación judicial europea puede realizarse como formación inicial o como formación continua.
Európska odborná justičná príprava sa môže uskutočňovať počas obdobia úvodného alebo celoživotného vzdelávania.
Formación 37450 horas de formación 3 años
Vzdelávanie 37450 hodín vzdelávania 3 roky
Formación
Odborná príprava
Formación
Nové modely podnikania
formación.
a odbornej prípravy.
Formación
kolenie
Formación
Vzdelávanie a odborná príprava
FORMACIÓN
ŠKOLENIA
USEformación del profesorado (3211)formación del profesorado (3211) formación lingüística
USEoficiálny dokument (3221)oficiálny dokument (3221) mikrokópia ofset
Salas(formación 5Jueces) Salas(formación 3Jueces) Órgano unipersonal No asignados
Päťčlennékomory Trojčlennékomory Samosudca Nepridelené
Formación académica
Vzdelanie
Formación Profesional.
Cedefop je akronym francúzskeho oficiálneho názvu organizácie Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (Centre Européen pour le Développement de la Formation Professionnelle).
Formación.................................................................................................. 41
Vzdelávacie opatrenia ....................................................................................40
Formación profesional
Odborné vzdelanie
Formación inicial
Počiatočné vzdelávanie
Formación continua
Ďalšie vzdelávanie učiteľov
Formación 406.
Odborná príprava 406.
Salas (formación
Rozdelenie v roku 2009
Educación Formación
Cd Vzdelávanie Školenie
FORMACIÓN PROFESIONAL
ODBORNÉ VZDELÁVANIE
Formación profesional
Odborné vzdelávanie apríprava
Formación, alto!
Jdenotka stáť!
Formación profesional
Odborné školenia
formación general
všeobecné vzdelanie
formación artística
umelecké vzdelanie
formación universitaria
univerzitné vzdelanie
Formación agrícola de los responsables de la explotación (experiencia agrícola exclusivamente práctica, formación agrícola elemental o formación agrícola completa) 4
Poľnohospodárske vzdelanie riaditeľov (iba praktické skúsenosti, základné poľnohospodárske vzdelanie, úplné poľnohospodárske vzdelanie) 4
Salas (formación 5 Jueces)Salas (formación 3 Jueces)Órgano unipersonal No asignados
Päťčlenné komory Trojčlenné komory Samosudca Nepridelené
Formación general del
Oznámenie 3 výborov L3
Formación de anticuerpos
Tvorba autoprotilátok
Formación de anticuerpos
33 Tvorba autoprotilátok
Formación de anticuerpos.
Tvorba protilátok.
Formación de hematomas
Tvorba hematómov
formación de vesículas,
pľuzgiere,
Formación de ampollas.
Nežiaduce účinky v mieste podania injekcie vznik pľuzgierov.

 

Búsquedas relacionadas: Formación Ocupacional Y Formación Continua - Formación Académica Y Formación Complementaria - Gestión De La Formación Formación - Formación Continua Y Formación Ocupacional - Programas De Formación - A La Formación - Educación Y Formación - Programa De Formación - Instituto De Las Naciones Unidas Para Formación Profesional E Investigaciones - Actividades De Formación -