Traducción de "bien" a lengua eslovaca:


  Diccionario Español-Eslovaco

Bien - Traducción : Bien - Traducción : Bien - Traducción : Bien - Traducción : Bien - Traducción :
Palabras clave : Okej Budeš Fajn Správne

Ads

  Ejemplos (Las fuentes externas, no revisados)

Salud o bien o bien o bien o bien o bien o bien o bien
alebo alebo alebo alebo alebo alebo alebo
Bien, bien, bien.
Fajn, fajn, fajn.
Bien, bien, bien.
Dobre, dobre.
Bien, bien, bien.
Dobre, dobre, dobre.
Bien. Bien. Bien.
Fajn.
Profesora Bien! bien, bien.
(učiteľka) Výborne, výborne, výborne.
Sí. Bien, bien, bien.
Dobrý, dobrý, dobrý.
Usted bien, bien más bien...
Boli ste dobrí, dobre tak...
Pero, y Vader? Bien, bien, bien!
Ale čo s Vaderom?
Bien, bien.
OK, dobre.
Bien, bien.
Dobre, dobre.
Bien, bien...
Tak, tak, hmm.
Bien, bien.
Predpokladám, že si nepočul novinku.
Bien, bien.
To je prvá trieda.
Bien, Bien.
Ale pamätaj si toto, holúbok.
Bien, bien...
Dobre, dobre...
Bien, bien.
Dobre, dobre.
Bien. Bien.
Och, fajn.
Bien, bien.
No, prosím...
Bien, bien.
Harry Dobre, dobre.
Bien, bien.
Fajn, fajn.
Bien, bien.
Tak, sme tu.
Bien. Bien.
Dobre, výborne.
Bien, bien...
Dobre... dobre...
Bien, bien.
Okay. Okay.
Bien... bien.
Dobre... Dobre.
Ya! Está bien, está bien, está bien!
Dobre, dobre, dobre.
Bien, está bien .
To je skvelé.
Bien, Príamo. Bien.
Ano, Priamos.
Bien. Muy bien.
To je správne.
Bien, bien, señor.
Rozkaz, pane.
Bien, Bien, señor..
Pozkaz, pane.
Bien, estoy bien.
Dobre, mám sa dobre.
Bien, muy bien!
Dobre, veľmi dobre!
Oh, bien, bien.
Och, výborne, výborne.

 

Búsquedas relacionadas: Bien Muy Bien - Bien Está Lo Que Bien Acaba - Bien A Bien - Bien O Bien - O Bien O Bien - Bien Bien - Bien Bien Y Tu - Lo Que Bien Empieza Bien Acaba - Bien Directamente O Bien - Bien En Persona, Bien -